Erdélyi, felvidéki, horvátországi gyógyhelyek

Erdélyi gyógyhelyek


Erdély természetes gyógytényezőkben rendkívül gazdag régió. A gyógytényezők minden formája megtalálható itt, gyógyvizek mellett gyógygázlelőhelyeken élvezhetjük a természet kincseit, de a Kárpátok magas hegyein a klimatikus tényező is a legjobbak közé tartozik. A 20. század első évtizedéig Felvidék és Erdély rendelkezett a legtöbb hasznosított meleg-és ásványos fürdővel. Az erdélyi sósvizű tavacskák, bányagödrök „fürdőélete” tulajdonképp inkább a gyógyfürdők sorában lenne említendő, a gyógyhelyek közé tartozott Vízakna, Marosújvár, és Szováta is. Forgalmuk bár a kezdetektől jelentős volt, de jobbára a szűkebb környékükről érkezhettek a vendégek,szerény  kiépítettségüknél fogva („parasztfürdők”), kivéve a nagyobb számú külföldit is vonzó Vízaknát (Beluszki P. 2006). A híresebb erdélyi hévizek között említendő Szováta, Tusnádfürdő, Herkulesfürdő és természetesen Borszék. 

A gyógyhelyfejlesztésnek jelenleg nincs olyan erős intézményrendszere Romániában, amely a gyógyfürdőket, gyógygázfürdőket és klimatikus gyógytényezőket megfelelő módon összefogná. Mára a legjelentősebb történelmi gyógyfürdőhelyeink jelentős része lepusztult állapotba került.

Marillavölgy: https://hu.wikipedia.org/wiki/Marillav%C3%B6lgy
Szebenjuharos: https://hu.wikipedia.org/wiki/Szebenjuharos
Maroshévíz: https://hu.wikipedia.org/wiki/Marosh%C3%A9v%C3%ADz
Predeál: https://hu.wikipedia.org/wiki/Prede%C3%A1l


Felvidéki gyógyhelyek


Magyarországon az 1800-as évek végétől a gyógyvizek mellett nagyobb érdeklődés indult a hegyvidéki területek iránt is. Ennek hatására a turizmus a magasabban fekvő területeken is fellendülésnek indult. Egyre többen ismerték fel a hegyvidékek tiszta levegőjének egyészségre gyakorolt kedvező hatását, amelynek köszönhetően több magaslati üdülőhely létesült Magyarország magashegységi területein.

Magyarországon elsőként a Magas-Tátrában alakultak ki klimatikus üdülőhelyek. A tátrai idegenforgalmat kezdetben az itt található – nem túl értékesnek tartott – gyógyforrások felkeresése indította el: Ótátrafüreden egy savanyúvíz, forrás mellé épült fürdőház és kicsiny fürdőtelep fogadta az első vendégeket. Az elsősorban a turizmust, a hegymászást propagáló Magyar Kárpátegyesület megalakulása (1873) adott ösztönzést a tátrai idegenforgalomnak. Újtátrafüred az 1870-es években, míg Alsótátrafüred az 1880-as években indult rohamos fejlődésnek. Az ország első tüdőszanatóriuma, 1876-ban Újtátrafüreden épült meg, ahol a télen is működő gyógyintézet is létesítettek. A tátrai klimatikus gyógyintizmények hamarosan összefüggő üdülőövezetté fejlődtek. Tátrafüred, Tátralomnic, Tátraszéplak, Tarpatakfüred, Csorbató és Matlárháza kiemelt szerepet játszott a tbc-s megbetegedések kezelésében és gyógyításában. A tátrai gyógyhelyek fejlődése Dr. Szontagh Miklós nevéhez fűződik. 

A következő évtizedben több szálloda, szanatórium és vendéglő is felépült a Magas-Tátra településein. Poprádról villamosított kisvasút könnyítette a környező üdülőtelepek felkeresését. Hamarosan a téli sportok is megjelentek az idegenforgalmi kínálatban, és ezzel benépesült a téli szezon is. (Beluszky P. 2006) A tátrai szanatóriumok jelentős szerepet játszottak a tbc gyógyításában is. Tátrafürednek 1911-ben már közel 10 ezer (regisztrált) vendége volt , közülük meglehetősen sokan, két és félezren külföldről érkeztek.

Tátrafüred a magaslati gyógyhelyek minden előnyével rendelkezik, felső légutaki megbetegedéseit és egyes idegrendszeri betegségeket gyógyítanak itt.

Az első világháború a felvidéki gyógyhelyek fejlődését is megszakította, illetve a turizmus szerepe háttérbe szorult. A trianoni békediktátum következtében a felvidéki magaslati gyógyhelyeinket és a gyógyhelyi intézményeinket is elveszítettük. Újra csak a második világháborút követően kerültek előtérbe a gyógyhelyfejlesztések, amelynek köszönhetően Kékestetőt 1963-ban klimatikus gyógyhellyé minősítették.

Alsótátrafüred: http://www.vysoketatry.com/obce/dsmokovec/hu.html

Barlangliget: http://www.vysoketatry.com/obce/tkotlina/hu.html

Borosznó: https://hu.wikipedia.org/wiki/Boroszn%C3%B3

Csorbató: https://hu.wikipedia.org/wiki/Csorba-t%C3%B3

Felsőhági: http://www.vysoketatry.com/obce/vhagy/hu.html

Felsőzúgó: https://hu.wikipedia.org/wiki/Fels%C5%91z%C3%BAg%C3%B3

Püspökfürdő: https://hu.wikipedia.org/wiki/Parajd

Stósz: https://hu.wikipedia.org/wiki/St%C3%B3sz, http://slovakia.travel/hu/stoszfuerdo-kupele-stos